Направления на дейността за осъществяване мисията и целите на ЧОУ "Банкерче"

 

  • Усвояване на знания и умения - ЗЧ, ИЧ и ФЧ от учебния план.
  • Факултативни - "Предприемачество", "Философия за деца", "Час по мислене",  "Забавна математика" и други.
  • Клубове по интереси - Роботика, Клуб по четене, народни танци, театрално студио, арт студио, web-дизайн и други.
  • Ателиета за идеи - "Жив" и приказен английски", "Жива" и "фолклорна" математика, Втори живот на вещите, Гениална природа и други.
  • Спорт - тенис на корт, детска йога, каланетика и аеробика, футбол, плуване и други.
  • Културни дейности - кино, театрални спектакли, концерти, музеи, и художествени галерии, срещи с творци, хепънинг, училищни тържества и други.
  • Организиран отдих - екскурзии в София, страната и чужбина, ски училище на Витоша, лятно училище, летни лагери на планина и други.
  • Тема на месеца - интегрирана в учебния процес чрез междупредметните връзки в учебните часове, заниманията по интереси и игровите дейности.
  • Европейски проекти по програма "Еразъм+" - реализиран проект "Ти и аз - ние сме еднакви" с партньори от Франция, Италия, Португалия, Чехия и Турция (2017г. - 2019г.).

09 - 13 април 2018г.   (2 ученици от 6 клас)
College Marie Mauron - Франция, гр. Файонс
Тема на тренинга: "Правото на децата да живеят в чиста околна среда"

26 - 30 ноември 2018г.    (3 ученици от 3 клас)
IC "Carlo Santagata 5  C.D." - Италия, гр. Портичи
Тема на тренинга: "Правото на всяко дете да има добър живот"

04 - 08 февруари 2019г.   (2 ученици от 3 клас)
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo - Португалия, гр. Коимбра
Тема на тренинга: "Правото да съхраним традициите и културата"

13 - 17 май 2019г.    (2 ученици от 3 клас)
Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav - Чехия, Велке Немчице
Тема: "Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност"