Европейски проект "Ти и аз - ние сме еднакви"

През м.август 2017г. ЧОУ „Банкерче“ спечели финансиране по европейски проект "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 („You and me - we are the same” ). 

Проектът "Ти и аз- ние сме еднакви"е с координатор Collège Marie Mauron, училище от Франция.Партньори в проекта са следните училища:

1.       ЧОУ „Банкерче“, България

2.       Cahit Arf ilkokulu, Турция

3.       Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия

4.       Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия

5.       I.C.S. C.Santagata-5° C.D., Италия

Чрез активни дейности екипът на проекта ще се стреми към изграждане на социални, културни и обучителни връзки между ученици, родители и учители от партньорските училища. Стремежът е да се дадат на участниците знания за правата на човека (включително правата на детето), да се постигне поведение, което включва самоуважение, толерантност, запазване на човешкото достойнство, грижа и съпричастност.

Основната идея на проекта е всички участници да осъзнаят, че разнообразието  означава богатство и, че всеки е различен, но равен в правата си. Чрез мобилностите по време на проекта участниците ще обменят опит, ще  се запознаят с  общото  културно наследство, ще си сътрудничат и ще решават проблеми съвместно с екипите от партньорските училища. С този проект партньорите ще обменят добри практики, ще покажат, че процесите в различните европейски страни са еднакви, че глобализацията и междукултурното единство са една от характеристиките на обединена Европа. В края на проектните дейности участниците ще представят визията  на гражданин на обединена Европа,  който подкрепя и работи в полза на правата на човека, познава своите права и отговорности и  се радва на общи европейски ценности, на културно и природно наследство.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

Празник на бащата

През  ноември 2017г. в цялата страна за пети пореден път  се проведе Седмица на Бащата . „Да бъдеш Баща” е част от световната кампания за бащина грижа MenCare, която се провежда в повече от 40 държави на 5 континента.

През месец ноември 2017г. и учениците от ЧОУ „Банкерче“ поканиха своите родители на Празника на бащата. Освен бащите в програмата се включиха някои  дядовци и майки. Празникът беше плануван като част от дейностите по  европейския проект  „Ти и аз – ние сме еднакви“ (Програма Еразъм+, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6), във връзка с правото на децата да имат дом и семейство.

Учениците бяха подготвили изненади на своите татковци – изложба с рисунки, пиеса, гатанки и тест с мобилни устройства върху учебното съдържание.  Ученици и родители, разделени в групи, работиха заедно, а накрая избраха материали и игри, за да „построят домове“ за своите деца.

Празникът се проведе като част от редовните срещи между ученици, родители и учители. И, както обикновено, премина със  смях, забавление и много позитивна емоция. 

Снимки от празника може да разгледате тук http://www.bankerche.com/bg/gallery/29

Работна среща по проект "Ти и аз - ние сме еднакви"

В периода  29 ноември – 03 декември 2017г. в ЧОУ „Банкерче“, се проведоха две срещи по проект "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 („You and me - we are the same”). Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Едната среща събра директорите и координаторите на всяко училище партньор. Бяха обсъдени въпроси, свързани с управлението на проекта, дейностите и отчитането на прогреса, организацията,  датите и продължителността на следващите работни срещи.

Втората работна среща имаше за цел обучение на учители за прилагане на Информационни технологии в учебната дейност.В срещата участваха и представители на организациите, партниращи на ЧОУ „Банкерче“ при изпълнение на проектните дейности, а именно:

1.       Академия за киберпрестъпления http://e-crimeacademy.com/page.php?lang=en    

2.       ЦРЧР http://www.hrdc.bg/

3.       WWF България http://www.wwf.bg/

Представители на Академията за киберпрестъпления представи на партньорите основните опасности при използването на Интернет за образователни цели. Специалистите дадоха и основни насоки  за предпазване от агресия във виртуалното пространство.

По време на работната среща се проведе и обучение на партньорите на тема „Работа в etwinning платформата“.Обучението беше подкрепено от ЦРЧР и проведено от българския амбасадор Цветелина Таралова.

В последния работен ден на срещата представителят на WWF България Нели Дончева се срещна с екипа на проекта. Тя представи насоки за проектни дейности във връзка с правото на децата да живеят в чиста околна среда. 

Работната среща премина изключително ползотворно. Всички партньори имат опит в работа по европейски проекти. Повечето от партньорите са участвали в предишни проекти, което беше предпоставка за ползотворно сътрудничество.

Снимки от работната среща може да разгледате тук.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

Подготовка за работна среща през април във Файонс,Франция

През м. април 2018г.  ще се проведе работна среща с учители и тренинг с ученици на тема : Правото на децата да живеят в чиста околна среда. Домакин ще бъде колежът Marie Mauron във Файонс, Франция.

Учениците от шести и втори класове на ЧОУ "Банкерче" провеждат усилена подготовка за предстоящата среща.  Шестокласниците подготвят презентация по темата. Те свързаха символиката на гората от българската възрожденска литература ("Хубава си моя горо" на Л.Каравелов) с огромното значение на горите в нашето съвремие. Второкласниците се включиха в илюстрирането на българския бит и история от времето на възрожденската литература.

Чрез проектните дейности учениците развиват отговорно отношение  към природата и опазването на нейната чистота. Най-дискутираните въпроси с учениците са:

1. Какво означава околна среда?

2. Къде е мястото на човека в тази околна среда?

3. Какво се случва с планетата при безотговорното отношение на хората към природата?

4. Какви стопани трябва да бъдем ние, за да живеем добре в нашия общ дом - Земята?

... и още много други. Учениците проучват и дискутират, създават групови проекти на тема околна среда, които пряко кореспондират с темите, изучавани по Околен свят. Продуктите от тези дейности ще бъдат презентирани от учениците участници в работната среща във Франция. 

Снимки: тук

https://www.youtube.com/watch?v=B4VRaZxS9_k&feature=youtu.be

 

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

„Приказки за горите и животните“ с WWF Bulgaria в НДК

На 14 декември в НДК организацията WWF Bulgaria представи„Приказки за горите и животните“ - интерактивно четене и игри в присъствието на голямата Панда.

Представителите на WWF Bulgaria  разказаха на децата приказки за горите и техните обитатели. Мероприятието се проведе по време на Софийския международен панаир на книгата от 12 до 17 декември 2017 г., Национален дворец на културата.

Малките банкерчета участваха в мероприятието по покана на Нели Дончева - консултант по проектните дейности, свързани с околната среда и природата. Тя участва като гост лектор в транснационалната проектна среща през месец ноември. Знанията, което малките банкерчета получиха по време на това мероприятие, ще бъде използвано в следващите проектни дейности.

https://verginiav.blogspot.com/2017/12/

http://www.bankerche.com/bg/gallery/33

Работни срещи във Файонс, Франция, 2018

За периода 09-13.04.2018г. във Файонс, Франция се проведоха две срещи по проект „Ти и аз – ние сме еднакви“. Заложените дати от апликационната форма бяха единодушно преместени от месец май през месец април поради фиксирани дати на матури в различните държави партньори.

 И в двете срещи участваха представители от всички училища партньори:

1.       ЧОУ „Банкерче“, България

2.       Cahit Arf ilkokulu, Турция

3.       Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия

4.       Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия

5.       I.C.S. C.Santagata-5° C.D., Италия

Първата работна среща беше краткосрочен обмен на групи ученици на тема „Правото на децата да живеят в чиста околна среда“ (Right to have clean air, water and healthy environment). Учениците от ЧОУ „Банкерче“ Виктория Трифонова и Любомира Мищалова представиха различни дейности на теми:

  • Околна среда;
  • Замърсители на околната среда;
  • Как да опазим околната среда чиста.

В презентацията те наблегнаха на темата за българската природа, за проблемите с изсичането на горите в България, за мястото на природата в българската художествена литература (творчеството на Любен Каравелов). По този интересен начин шестокласничките показаха на партньорите как дейностите по проекта могат да бъдат обвързани с учебното съдържание. Вики и Любомира представиха съвместния проект с второкласниците по стихотворението на Л.Каравелов „Хубава си, моя горо!“.

Втората работна среща беше краткосрочно обучение на училищен персонал на тема „Как да намалим отпадъците“( HOW TO REDUCE OUR WASTE). Участниците представиха дейностите и продуктите, създадени от учениците във всяко училище по заложената тема. Бяха споделени опит и методи за създаване и възпитание у учениците на „зелено“ съзнание. Чрез клипове, снимки и нагледни материали учителите представиха участието на своите ученици в проектните дейности.

Френското училище домакин представи интересни продукти, създадени от „боклук“ – дърво, табели във връзка с правата на децата, плакати и колажи, създадени от стара хартия и други. Учениците от Файонс представиха песни за Земята.

Участниците в срещата посетиха център за събиране на отпадъци и се запознаха с политиката на района при сепарирането на боклука. След това всички посетиха център за сепариране на отпадъци.

В края на работната среща участниците обсъдиха интересните дейности и споделиха как дейностите по проекта могат да се включат в учебното съдържание.

През последния ден учителите от училищата партньори работиха по платформата etwinning  и mobility tool.

 

Снимки от срещите могат да се видят тук http://www.bankerche.com/bg/gallery/57

 

 

Дейности, свързани с Правото на децата на чиста околна среда

При подготовката за работната среща във Франция по проект    "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 ,учениците проведоха много занятия. Представяме част от тях, включително използваните методи и междупредметни връзки:

1. Какво означава „околна среда“ – проект, свързан с БЕЛ, Природни науки, Гражданско образование

-Учениците бяха разделени на групи;

-Всяка група имаше за задача да изработи макет на околна среда на група животни според средата им на живот и грижите за тях (селскостопански животни, диви животни и домашни любимци).

-Учениците проучваха информация в интернет, използваха мобилните си телефони, създаваха проекти;

- Макетите бяха изработени от различни материали, главно от използвана хартия;

-Този материал е свързан с учебното съдържание по Околен свят;

- Проучване;

- Мозъчна атака;

- Дискусии;

- Устна реч – презентиране.

снимки

2. Растения - проект проект, свързан с Природни науки, Гражданско образование, Технологии и Предприемачество

Групова работа на тема  „Видове растения според вида на стъблото“

Етапи на задачата:„Видове растения според вида на стъблото“. Темата е свързана с осъзнаване на необходимостта от опазване на природата и чистата околна среда.

- Учениците бяха разделени на групи;

- Всяка група получи задача да направи интерактивен плакат за растенията – дървета, храсти, цветя;

- Учениците проучваха, обсъждаха и така учеха урока по ПН;

- Всяка група представи пред останалите своя проект и разказа как групата е достигнала консенсус;

- Визуализация чрез рисунки;

- Изложба в училище.

снимки 

3. Гората в българската литература - проектът е интегриран в часовете по БЕЛ, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Занимания по интереси 

Шестокласниците подготвиха презентация по темата. Те свързаха символиката на гората от българската възрожденска литература ("Хубава си моя горо" на Л.Каравелов) с огромното значение на горите в нашето съвремие. Второкласниците се включиха в илюстрирането на българския бит и история от времето на възрожденската литература.

- Дискусия;

- Образователни филми за Л.Каравелов и историческата ситуация;

- Гората като образ в българската литература;

- Ролята на горите за природата

- Подготовка на презентацията за работната среща във Франция 

4. Да запазим Земята – песен-поздрав от учениците в ЧОУ Банкерче за участниците в работната среща във Франция .

видео 

 

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.