Структура на примерния тест

I. Зрителна дискриминация

 • Откриване на образец-картина - задача 1
 • Откриване на образец-съвкупност от знаци - задача 2

II. Начални езикови умения

 • Начални съгласни - задача 3
 • Крайни съгласни - задача 4
 • Брой на буквите в думата - задача 5
 • Съответствие начален звук-буква - задача 6
 • Съответствие  краен звук-буква - задача 7
 • Словообразуване - задача 8
 • Различаване дума-предмет - задача 9

III. Начални математически умения

 • Знания за числата - задачи 10 и 11
 • Броене и поредност - задача 12
 • Множества и брой елементи - задача 13
 • Действия събиране и изваждане - задача 14
 • Разграничаване на геометрични фигури - задача 15

IV. Кодиране

 • Попълване на фигури - задача 16

V. Социален свят                                                                         

 • Предметна среда - задача 17
 • Социална среда - задача 18

VI. Природен свят                                                                       

 • Животни - задача 19
 • Растения - задача 20