Примерен тест за I клас

Примерния тест за I клас може да изтеглите от тук.