„Правото на децата да живеят в чиста околна среда“ работна среща във Франция