Нашите проекти на тема "Разнообразният свят на растенията"

Природата е дала на хората многообразие от растения. Второкласниците търсиха информация, проучваха материали, класифицираха, рисуваха, подреждаха. Но най-важното беше, че общуваха и решаваха проблеми. Разгледайте галерията от снимки. Ще откриете емоциите на учениците по време на дейностите.

Темата за околната среда е пряко свързана с проектните дейности по проекта „Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм+, 2017-1-FR01-KA219-037223_6.