Проект по Еразъм+ за обучение на преподаватели от ЧОУ Банкерче 2019г.

През  периода 25 август – 31 август 2019г.екип от преподаватели от ЧОУ Банкерче взе участие в краткосрочно обучение на училищен персонал на тема „Формалното и неформалното обучение като средство за интегриран учебен процес“ по Програма „Еразъм+  в Хелзинки, Финландия, обучителна организация -Euneos Corporation - Хелзинки, Финландия https://www.euneoscourses.eu/ .