Седмично разпределение на занятията при целодневна организация на учебния ден

(ЗРС/ЗНС  за образователните направления)

 

Образователно направление ЗРС ЗНС Общо
1. Български език и литература 3 2 5
2. Математика 2 1 3
3. Социален свят 1 1 2
4. Природен свят 1 1 2
5. Изобразително изкуство 1 1 2
6. Музика 1 1 2
7. Конструктивно-технически и битови дейности 1 1 2
8. Физическа култура 2 1 3
9. Игрова култура 0 2 2
  Всичко 12 11 13
  Свободни ситуации - - 7
  Всичко     30
 
  • Английски език
- - 4
 
  • Работа с компютър
- - 1
 
  • Предприемачество
    2