Изкуство от отпадъци

Изработване на Дърво на желанията от рециклирани материали (дейност по проект по Програма Еразъм+ "Ти и аз - ние сме еднакви",№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6):

- Осъзнаване идеята на 3R – да използваме отпадъците за нещо полезно (проучване в интернет);

- Групова работа за изработване на конструкцията на дървото и клоните;

- Конструиране на основа на дървото брез дискусия (да стои изправено);

- Използване на техниката папиемаше за покриване на пластмасовата конструкция (използване на стари вестници);

- Изработване на пулпа от хартия – нагледно представяне на процеса на рециклиране на хартията;

- Изработване на листа, върху които учениците изразиха мнението си по въпроса: Какво очаквам от новата учебна година (през септември ще обсъдим мненията).

Довършването на дървото се извърши през  лятната ваканция от екипа на проекта, заради безопасността на учениците (използвахме автомобилна боя).

видео

За началото на учебната година всяко дете получи листо с послание за успех.

Честване на Еразъм дни в ЧОУ Банкерче и ЧПГ Банкер - дървото е част от интериора.

снимки

Дървото е "участва" във всеки благотворителен базар. Украсата му се подновява в съответствие със сезона и идеите.