Тържество за закриване на учебната година на Начален курс