Подготовка за работна среща по проект в Португалия

Темата на работната среща в училището в Миранда де Корво е Правото да се съхраняват традициите

Учениците от ЧОУ Банкерче подготвиха  материали за две български културни традиции – Кукерски игри и честване на Баба Марта. Учениците участваха в изработването  на брошура с тези традиции, на английски език и  създаване на клип с поздрав от участниците в тренинга от ЧОУ Банкерче към всички партньори.