Дни на Еразъм в ЧОУ Банкерче

На 12 и 13 октомври 2018 г. Европейската комисия организира инициативата „Дни на Еразъм“. Учениците от ЧОУ Банкерче участваха в инициатевата. Те подготвиха изложба със свои продукти, с която да отбележатогромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“. На дървото, създадено от материали за рециклиране, учениците поставиха есенни листа, на които те написаха правата на децата.