Последна работна среща по проект "Ти и аз - ние сме еднакви"

През периода 12-18.05.2019г.  в училището във Велке Немчице, Чехия, се проведе последната работна среща - тренинг за ученици на тема Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантностпроект „Ти и аз – ние сме еднакви“№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6, по програма „Еразъм+” .