Активно учене в Националния исторически музей

Учениците от трети клас посетиха Националния исторически музей и се докоснаха до богатото минало на нашия народ.