Тържествено откриване на учебната 2018-2019 година

В залата на ВУЗФ София тържествено бе открита новата учебна 2019-2019 година. Госпожа Ненова поздрави гостите, а учениците от ЧПГ Банкер и ЧОУ Банкерче се представиха с песни, танци и емоционални изпълнения. На видеостената беше представена кратка видеоимпресия, представяща проектните дейности на учениците по проект "Ти и аз - ние сме еднакви", с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.