Приключения на Витоша

Учениците от първи и втори класове преживяха незабравим ден на 2 май 2018г. Те посетиха ПП Витоша и се забавляваха с инструкторите от СТД Мотен - Ива и Томбата. Ива разказа на малките ученици за природата в природния парк, даде указания за поведението на туристите и обясни как трябва да опазваме природата чиста. Децата получиха допълнителни знания и за събирането на отпадъците в планината - тема, включена в проектните дейности по проект "Ти и аз - ние сме еднакви", 2017-1-FR01-KA219-037223_6, програма Еразъм + . Наблюдението на природата беше съчетано и с много предизвикателства: преминаване през въжени градини, спускане с тролей и катерена на стена. Учениците се справиха чудесно и разбраха - трябва да опазваме природата чиста, защото можем да я използваме за нашето здраве и физическо развитие!

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.